Tusind tak til alle, der har været med til at bygge stud.psyk op!

— Christian Vemmelund Helligsø, Grundlægger

Bidragsydere

Der er ikke nok indhold, til at bidragsyderne kan være anonyme, hvis de ønsker det. Med tiden vil navnene på, dem der har bidraget, dog komme til at stå på en liste her, hvis de ønsker det. Det kunne være dig.