Kap. 13 - Emotions, Attachment, and Social Relationships

13.1 Emotionel udvikling De første emotioner og emotionsregulering De første…


Kap. 14 - Moralsk udvikling

Introduktion I indledningen beskrives kort to forskellige handlingsforløb.…


Kap. 09 - Social Udvikling

Intro Interaktioner med Kismet, bliver hurtigt naturlige. Kismet er designet på…


Kap. 03 - Biologi og Adfærd

Introduktion Minnesota Study of Twins Reared Apart identificerede genetiske…