Kap. 13 - Emotions, Attachment, and Social Relationships

13.1 Emotionel udvikling De første emotioner og emotionsregulering De første…