1. Introduktion

Autisme som en omfattende udviklingsforstyrrelse

  • Nedsat verbal og nonverbal kommunikation
  • Besværet forståelse af omgivelserne uanset IQ
  • Udvikling af normale sociale relationer er besværliggjort
  • Behandler mennesker og ting på samme måde

Dobbelt dissociation ved autisme og Downs

En særlig evne til at kunne tage mentale tilstande hos sig selv samt andre som genstand – vigtig for normal social kompetence

Premack & Woodruff (1978) – Ophavspersonerne til Theory of Mind (ToM)

  • Det er vist at “pretend play” udspringer af netop Theory of Mind – se Siegler 7 for uddybning

Hypotese

  • Børn med en autisme diagnose har nedsat ToM

Ønsker at bruge Wimmer & Perner (1983)’s paradigme: Sally & Anne

2. Metode

20 børn med autisme, 14 børn med Downs, 27 klinisk normale børn

Børnene med autisme havde højere kronologisk alder, men nogenlunde samme verbale alder som de klinisk normale børn, det samme gjorde sig gældende for børnene med Downs

IQ-mæssigt var børnene med autisme normalt begavet.

 

To dukker præsenteres, hvorefter de bliver spurgt om de kan genkende deres navne. (Naming Question)

Den ene dukke gemmer nu en kugle, hvorefter den forsvinder. Herefter flytter den anden dukke nu kuglen til en anden kasse. Barnet spørges derfor nu om, hvor den første dukke vil lede efter kuglen. (Belief Question)

Herefter stilles barnet to spørgsmål:

  • Hvor var kuglen først? (Memory Question)
  • Hvor er kuglen i virkeligheden? (Reality Question)

Disse spørgsmål har samme psykolingvistiske kompleksitet, men er konceptuelt forskellige.

 3. Resultater

Alle børn svarede rigtigt på alle Naming, Memory & Reality Questions.

Børn med downs og klinisk normale svarede overvejende det samme på Belief Question.

80% af børn med autisme diagnose svarede forkert på Belief Question – de sidste 20% var dog alle over 10 år og væsentligt ældre end de klinisk normale børn. Der var dog også børn med autisme som var ældre, der svarede forkert.

 4. Diskussion

Ved hjælp af svarene på kontrolspørgsmålene kan vi konkludere at alle børn vidste at kuglen blev flyttet

Børnene med autisme kunne ikke se en forskel mellem egen og dukkens viden

Resultaterne taler for at børn med autisme ikke har samme kompetence til ToM

Der er ikke tale om en perceptuel perspektivtagningsevne, da denne opgave indeholder mere en blot visuo-spatiale elementer (denne opgave adskiller sig altså fra “3 bjerge”-opgaven)

Der er altså tale om en specifik kognitiv mangel hos børn med autisme, som ikke afhænger af generel kognitiv formåen.

Litteraturliste

Baron-Cohen, S., Leslie, A. M. & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a “theory of mind”? Cognition, 21(1), 37-46.