Denne artikel beskriver, hvordan en engageret og god partner kan modulere sin partners usikre tilknytning. Der inddrages også empiri, som viser, at den rigtige støtte kan føre til længerevarende positive ændringer i et parforhold, hvor begge er “oppe i alderen” (sen i udviklingen).

Introduktion

Gensidig afhængighed knytter sig til alle parforhold og relationer. Det er det som binder os sammen – vores mål, ønsker, lyster og drømme. Nogle gange møder vi modstand i hinandens egne mål og ønsker og kan opleve utryghed i dette. Særligt individer med en usikker tilknytningsstil kan opleve en større grad af utryghed, da selv mindre uoverensstemmelser kan ses som truende for selve relationen. Ofte vil der skulle indgås et kompromis, hvor enten den ene eller begge giver sig – her er der altså en sårbarhed i parforholdet, da der er en iboende risiko for udnyttelse af sin partner.

Usikre undgående tilknyttede individer vil ikke have samme tiltro til sin partner og vil derfor undgå situationer, hvor dette kan blive synligt.

Usikre ængstelig tilknyttede individer har brug for tilknytning men er samtidigt meget opmærksomme på trusler mod relationen.

Usikker tilknytningsstil betyder ikke undergang for usikre individer og deres forhold – det gør dem dog mere sårbare

Usikker tilknytning og reaktioner på dilemmaer der berører gensidig afhængighed

Tilknytningssystemet aktiveres når relationelle trusler melder sig

Hvis man har oplevet responsive omsorgspersoner i sin barn- og ungdom vil dette kunne være med til at mediere en tryg tilknytningsstil

Hvis individer derimod har oplevet manglende omsorg vil der være risiko for at barnet udvikler en usikker tilknytning

  • Denne usikkerhed kan få betydning i et eventuelt forhold, da usikkert tilknyttede individer ofte kræver større anerkendelse og samtidigt bekymrer sig om, at deres partner vil forlade dem. Derfor fokuserer de på alle eventuelle små tegn, som kunne udgøre en trussel for parforholdet. BIAS

 Usikker tilknytning og dyadiske reguleringsprocesser

Begge typer usikkerhed er med til at destabilisere et parforhold

Partneren til den usikre tilknyttede kan dog nedregulere destruktive reaktioner og derved berolige den usikre samtidigt med at parforholdet styrkes. Denne beroligende adfærd vil nemlig samtidigt vise den usikre tilknyttede, at partneren er engageret. Dette kaldes: “dyadisk regulering” – da partneren regulerer den andens responser

 Partnerens responser i truende kontekster nedregulerer usikre reaktioner

Hvis partneren formår at regulere den anden usikre tilknyttede i dilemmaer der berører gensidig afhængighed, er parforholdet langt. Disse dilemmaer berører domæner som:

Autonomi

  • Den usikre er bange for at opgive sin autonomi
  • Hvis partneren ønsker ændringer hos den anden usikre kan dette få den usikre til at trække sig, hvis det ikke gøres forsigtigt og med respekt for den andens autonomi

Modtage støtte

  • Her er det godt hvis partneren kan give konkret hjælp i stedet for at rode op i tankemylder og berolige emotionelt
    • “Hvad kan jeg gøre for dig?”-tilgang
    • CH: Lad selv den anden gribe ud, mens du først og fremmest viser du er der

Når det drejer sig om bekymringer om tab af relation eller at blive efterladt

  • Der er ikke noget der kan få en usikker til at føle sig usikker, som en diskussion om parforholdet
  • En engageret partner som kan se ud over sig selv – kan i disse situationer stå imod fristelsen til at give op og dermed redde forholdet.

Det er vist at engagerede partnere som formår at berolige den anden usikre i situationer og emner som berører ovenstående har en MEGET positiv effekt på parforholdet.

Sikre dyadiske miljøer fremmer tilfredsstillelse og sikker tilknytning

Desto mere en usikker tilknyttet oplever, at partneren giver til forholdet desto bedre forudsætninger gives der for et godt og sikkert dyadisk miljø. Det kan måske gå op for den usikre at forholdet kan være en tryg havn, når det hele ramler og en tryg base, som verden kan udforskes fra.

Dette ses når usikre tilknyttede bliver forældre. Ængstelige mødre har her en langt større tilfredshed når deres partner viser engagement og støtte – altså er som en responsiv forældre som læser den usikres behov eller spørger ind. Samtidigt huske at hjælpe på en GOD måde, hvor der ikke brydes ind i den andens autonomi.

Sex er godt! Mere af det – kan dog være en udfordring for usikkert tilknyttede (kan have dårlige oplevelser med i bagagen). Igennem GOD sex, hvor der er plads til den usikre, kan den usikre få lov til at erfare partnerens kærlighed og med det som springbræt blomstre op i forholdet.

Litteraturliste

Overall, N. C. & Simpson, J. A. (2015). Attachment and dyadic regulation processes. Current Opinion in Psychology, 1, 61-66. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2014.11.008