Hvornår opstår evnen til at forstå andres forkerte antagelser?

Voksne har evnen til at tages andres indre mentale tilstande som genstand, men hvornår udvikles denne kompetence?

Børn skal lære det repræsentationelle element af sindet at kende før de kan dette, hvilket også indebærer at de finder ud af at tanker ikke er en del af en ydre virkelighed.

Sally & Anne – som eksempel på den traditionelle tilgang

 • Heraf udsprang, at det at kunne forstå andres forkerte antagelse blev anset som en vigtig udviklingsmæssig milepæl.

Traditionelle tilgange blev stærkt udfordret af VoE-studier, da disse studier viste at barnet reagerede mere når en agent handlede modsat den antagelse agenten i virkeligheden burde have.

Den dag i dag er der over 30 studier udgivet, hvor der er fundet forståelse for andres forkerte antagelser hos børn under 3 år.

Ikke-traditionelle “forkert antagelse”-opgaver

Opgaverne i det nye paradigme kræver ikke et verbalt svar fra forsøgspersonen/barnet

Opgaverne i dette nye paradigme kan inddeles i to kategorier:

 • Spontaneous-Response Tasks
  • Barnet ser, at en agent tilegner sig en forkert antagelse, hvorefter der måles på barnets reaktion til dette fx kigge-tid
  • Et eksempel på dette kunne være to kasser, hvor agenten ikke ser at et objekt bliver flyttet
 • Elicited-intervention tasks
  • Barnet ser, at en agent tilegner sig en forkert antagelse, hvorefter barnet skal hjælpe agenten med at løse denne antagelse
  • Et eksempel på dette kunne være to bankbokse, hvor et objekt bliver flyttet. Agenten spørger barnet om hjælp med at åbne den forkerte, hvor barnet så bevæger sig imod den rigtige bankboks. Barnets adfærd er altså igen det der måles på, blot mere eksplicit end kigge-tid.

Forskellige “forkert antagelse”-scenarier

Der kan være forskellige typer forkerte antagelser

 • Tilstedeværelse
 • Placering
 • Identitet
 • Skjulte eller tydelige egenskaber

Der kan altså skrues på forskellige knapper i denne tilgang

Antagelsesbaseret adfærd: Agentens adfærd afhænger af vedkommendes antagelse

 • Hvis nu en agent bliver glad for at et rasleæg ikke længere rasler, vil det resultere i en længere kigge-tid, da barnet ikke forventer dette.
 • I dette tilfælde forstår barnet altså, at denne ændring kun kan lade sig gøre, hvis objektet der udskiftes er ens.

Forskellige lingvistiske krav

Der kan også skrues på den verbale kompleksitet ved at bruge billeder sammen med en historie eller indlægge spørgsmål undervejs i en historie.

Forskellige kulturer

Flere fund antyder at kompetencen til at kunne tilskrive andre forkerte antagelser udvikles universelt.

Hvorfor fejler mindre børn i traditionelle “forkert antagelse”-opgaver?

Enighed på tværs af tilgange/paradigmer om, at børns kompetencer bliver meget bedre med tiden.

Uenighed om hvad dette fænomen, som går forud for den traditionelle forståelse er et udtryk for og om på hvilket niveau i kognitionen det foregår.

 • Nogle traditionelle mener, at det må være et lavere niveau.

Forfatterne mener at det er usandsynligt at en alternativ lavere-ordens forklaring kan forklare 10 års forskning.

Box 1. Fundamental-Change Accounts

Nonmentalistic Accounts

Dette synspunkt kommer til udtryk i Perner & Ruffman (2005)

Her antages det at der ikke mentaliseres, men at der derimod er gang i nogle adfærdsregler.

Two-System Accounts

Her antages det, at der er flere systemer. Dette lavere ordenssystem afskaffes med tiden.

Denne tilgang bliver strukket mere og mere for at kunne rumme fund fra det nye paradigme

Reducering af krav til hæmningskontrol

Da børn ikke har samme hæmningsmæssige kontrol som voksne, kan det være svært for den at hæmme impulser, eller tidligere erfaringer, som fremkaldes af omgivelserne. Derfor kan det være en hjælp for barnet, at kravene til hæmningskontrol mindskes i studierne.

Box 2. Substantial-Continuity Accounts

Inhibitory-Demands Account

Børn kan ikke tilskrive Sally en forkert antagelse grundet manglende hæmningskontrol

Pragmatic Accounts

Børn tilskriver korrekt Sally en forkert antagelse, men misforstå eller formår ikke at give udtryk for dette

Expanded-Processing-Demands Account

Barnet har enten ikke evner til en af de specifikke delopgaver i den samlede opgave eller kan ikke lave alle opgaverne samtidigt grundet begrænset kognitiv kapacitet (arbejdshukommelse)

Reducering af krav til total processeringskapacitet

Selv ved reducering af kravene til børns hæmningskontrol har børn under 3 år stadig udfordringer, hvilket kan tyde på at det stadig er for svært konceptuelt.

Ved at støtte barnet undervejs, kan mindre børn løse opgaver over changeniveau.

Konkluderende opsummering

In sum, the evidence reviewed here indicates that infants’ and toddlers’ psychological-reasoningsystem allows them to represent counterfactual states as well as motivational and epistemic states. Contrary to what was traditionally thought, counterfactual-state reasoning does not constitute a major milestone in the development of psychological reasoning; it emerges early in life and, from the start, may contribute in several distinct ways to everyday social cognition

Litteraturliste

Scott, R. M. & Baillargeon, R. (2017). Early false-belief understanding. Trends in Cognitive Sciences, 21(4), 237-249.