Meltzoff (1988)

Intro

Piaget (1952, 1954) lagde vægt på at barnet lærte gennem egen opdagelse og ikke social imitation.

Enighed om, at forsinket imitation skal ses som en milepæl i et kognitivt og socialt perspektiv (Bandura, 1986)

Der er observeret forsinket imitation hos børn ned til 9 måneders alderen, hvor forsinkelsen var 24 timer.

 

Formål

Undersøge om børn kan forsinke deres imitation i længere tid – her en uge

 • Imitation af ny adfærd har stor social betydning og derfor stor betydning for barnets udvikling
 • Manglende forskning på området
 • Søge at undersøge det på en mere streng måde, hvor barnet ikke får lov til at imitere adfærden umiddelbart efter

Undersøge flere specifikke opgaver

 • Tidligere har man brugt 1-3 forskellige opgaver – her vil man forsøge med seks

Metode

Søger at finde så normale og repræsentative børn som muligt

 • Normal vægt og normal graviditetsperiode
 • 50/50 drenge/piger

Rent og stimulus tomt lokale

6 stykker ”legetøj”

 • Håndvægt, der kan trækkes fra hinanden
 • L-form med hængsel
 • Lille sort boks med knap, som aktiverer en bib-lyd
 • Orange plastik æg, der kan rasle
 • Lille bamse, med snor
 • Flad kasse med gennemskinneligt orange låg, som kan lyse

Barnet fik lov til at vænne sig til rummet, ved at lege med små gummi legetøj i et par minutter inden forsøget

3 grupper bestående af lige mange piger og drenge

 • Baseline – blev sendt hjem efter warm-up
 • Adult-manipulation – så den voksne lave en anden handling
  • Argumenterer at dette er nødvendigt for at teste for social facilitering – den voksne har gjort det à Motivation for at gøre det
 • Imitation – så den voksne lave den korrekte handling

Første session

 • I: Præsenteres for forskellige legetøj i 20 sek. Og tre demonstrationer
 • A: Tre forkerte demonstrationer
 • Rækkefølger var lavet på en sådan måde at hver barn af samme køn fik en forskellig rækkefølge

Anden session

 • Alle grupper fik 20 sekunder pr. legetøj til at producere den korrekte interaktion
 • Her var fjernet jern fra æg samt lys fra kassen for ikke at cue barnets handling

 

Scoring

 • To uafhængige observatører scorede alle børne
 • Endnu en tjekkede 25% af deres scoringer

 

Resultater

 • Ingen effekt for køn eller interaktion mellem køn og betingelse
 • Tydelig imitations effekt. Se tabel 1 og 2
 • 8 ud af 12 spædbørn rørte lyskassen med hovedet, hvor ingen af de andre grupper gjorde dette
 • På tværs af alle grupper var der mange som trykkede på knappen på den lille sorte boks
 • På tværs af grupperne var der få der holdt bamsen i snoren
 • Kortere forsinkelse for den korrekte adfærd hos imitationsgruppen

 

Diskussion

Resultaterne viser at forsinket imitation er et udbredt fænomen hos spædbørn i 14-månedersalderen

Børnene var begrænsede til kun at se handlingerne ved første session

Retentionsperioden på en uge kvalificerer sig som en stærk demonstration på forsinket imitation

I visse tilfælde er nye handlinger lettere at huske

Spædbørnene i imitationsgruppen gik meget målrettet efter at udføre den handling som de havde set og forsøgte sig ikke frem

Krav til en ny handling

 • Ikke set eller hørt af barnet før
 • Ikke udført af barnet før
 • Forekommer ikke-familiært for barnet
 • Barnet har ikke imiteret handlingen før
 • En handling som ikke tidligere er blevet forbundet til et objekt eller gruppe af objekter
 • Fremkommer ved nær 0% sandsynlighed ved spontan leg i en baseline periode

Forsinket imitation fremkommer tidligere end andre kognitive evner som for eksempel objektpermanens

 • Der er ikke tale om stimuli respons men nærmere en cued genkaldelse af hele handlingen